цени

ЕЗИКОВИ  КУРСОВЕ


*   Стандартните учебни материали са включени в цената под формата на ксерокопия.

*   Продължителността на един учебен час е 40 минути.


ЗА ПОКРИВАНЕ НА ЦЯЛО НИВО  ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ЕЗИКОВА РАМКА СА НЕОБХОДИМИ ОКОЛО 60 УЧЕБНИ ЧАСА ЗА НАЧИНАЕЩ КУРСИСТ. 

ВСЕКИ КОЙТО ВЕЧЕ Е ИЗУЧАВАЛ СЪОТВЕТНИЯ ЕЗИК , СЛЕДВА ДА ПОПЪЛНИ ВХОДЯЩ ТЕСТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НИВО, И ДА ЗАПОЧНЕ ОБУЧЕНИЕТО СИ ОТ МАТЕРИАЛА, ВЪРХУ КОЙТО ИМА ПРОПУСКИ. 

В ТОЗИ СЛУЧАЙ , СЛЕД ПРОВЕРКА НА ТЕСТА, МОЖЕМ ДА ВИ СЪОБЩИМ ПРИБЛИЗИТЕЛНО ЗА КАКЪВ БРОЙ УЧЕБНИ ЧАСА БИХТЕ ПОКРИЛИ ДО КРАЙ ЖЕЛАНОТО ОТ ВАС НИВО. 


Ниво на сложност  по Европейската езикова рамка -  работен материал от ниво А1 или  А2 ,

Продължителност на модула - 30 учебни часа:

 

Език:

АНГЛИЙ-

СКИ

ЕЗИК

 НЕМ-

 СКИ

 ЕЗИК

ИСПАН-

СКИ

ЕЗИК

ФРЕН-

СКИ

ЕЗИК

ИТАЛИАН-

СКИ

ЕЗИК

РУС-

КИ

ЕЗИК

30 уч.часа

/индивиду-ално обучение/

240 лв

240 лв.

240 лв.

240 лв.

240 лв.


240лв.

 30 уч.часа – група от   2-ма

160 лв.

160 лв.

160 лв.

160 лв.

160 лв.

160лв

30 уч.часа – група от 3-ма

140 лв.

140 лв.

140 лв.

140 лв.

140 лв.

140лв

30 уч.часа – група от 4-ма и повече

120 лв.

120 лв.

120 лв.

120 лв.

120 лв.

120лв.Ниво  на сложност от Европейската Езикова рамка - материал от В 1  или  В 2 :


Език:

АЕ

НЕ

ИЕ

ФЕ

ИтЕ

РЕ

30 уч.часа

/индивидуален курс/

280 лв.

280 лв.

280 лв.

280 лв.

280 лв.

280 лв.

 30 уч.часа – група от 2-ма

200 лв.

200 лв.

200 лв.

200 лв.

200 лв.

200 лв.

30 уч.часа – група от 3-ма

160 лв.

160 лв.

160 лв.

160 лв.

160 лв.

160 лв.

30 уч.часа – група от 4-ма

130

лв.

130 лв.

130 лв.

130 лв.

130 лв.

130 лв.Ниво  на сложност от Европейската Езикова рамка - С1  :

 

Език:

АЕ

НЕ

ИЕ

ФЕ

ИтЕ

РЕ

30 уч. часа -индивидуално

обучение

340 лв.

340 лв.

340 лв.

340 лв.

340 лв.

340 лв.

30 уч.часа -група от 2-ма

270 лв.

270 лв.

270 лв.

270 лв.

270 лв.

270 лв.

 30 уч.часа -

група от 3-ма

240 лв.

240 лв.

240 лв.

240 лв.

240 лв.

240 лв.


В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg