Курс ТРЗ и личен състав

Професионално обучение за длъжност " ТРЗ и личен състав ".


Формата на обучение е индивидуална или в малка група.
Продължителността на курса е 40 учебни часа, като посещенията се организират както през делнични дни , така и събота и неделя - по договаряне, в удобно за Вас време.


Учебната програма е съобразена със Закона за професионално образование и обучение и осигурява необходимите теоретични познания и практически умения за усвояване на професията.

Процесът на обучение е свързан с решаване на практически задачи, попълване на бланки, тълкуване на нормативната уредба и др.

Работи се със счетоводна програма "Микроинвест" /за ТРЗ/  или "Бизнес навигатор" - Заплати.
 
Успешно преминалите курса получават удостоверение от обучаващата организация.

Кратък учебен план:

1. Въведение в работата на отдел ТРЗ и личен състав ( управление на човешки ресурси, управление персонал, длъжност и др. );
2. Трудови договори ( сключване, регистрация, форма, съдържание, времетраене, срочни тр. договори );
3. Нетрудови договори ( граждански, на хонорар, договор за поръчка, колективен трудов договор );
4. Работно време и почивки ( удължено, непълно, ненормиран работен ден, нощен и извънреден труд) , отпуски;
5. Трудова книжка, трудов стаж, изчисляване на трудов стаж;
6. Трудово възнаграждение, осигурителен доход;
7. Осигуряване, осигурителни прагове, класификатор на длъжностите и др.;
8. Подаване на информация в ТД на НАП, декларация 1 и декларация 6 /попълване/, платежни документи.
9. Прекратяване на трудов договор, дисциплинарни уволнения, закрила при уволнение, прекратяване на трудов договор с и без предизвестие, трудов и осигурителен стаж – изчисляване.
10. Изготвяне на ведомости за заплати.Основни нормативни актове, на базата на които се провежда курса са : Кодекс на труда, Кодекс за социално осигуряване, Закон за бюджета на ДОО, ЗЗО, Наредба за работното време, отпуските и почивките, ЗЗБУТ, Наредба за пенсии и други.


Цена: 

- 250 лева за курс в група;

- 350 лева за индивидуален курс.


За повече информация се свържете с нас на посочените координати!

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg