Курсове за ученици

Учебен център Аврора целогодишно провежда обучение по английски, немски, френски, испански, италиански, руски и турски език за ученици от всички класове.

Времето на посещение е по договаряне, като едно занятие съдържа 2 или 3 учебни часа / с 40 мин. продължителност на учебния час /, в зависимост от възрастта на курсиста и натовареността с учебен материал.

Уроците се провеждат от квалифициран преподавател, запознат с учебните системи използвани в средните и основни  училища и с опит в работата с деца и ученици.

Типът обучение може да бъде:

-  Помощ в училище и запълване на евентуални пропуски;

-  Надграждане върху учебния материал, допълнителна подготовка;

-  Уроци за деца и ученици, които не изучават езика в училище, а желаят да се подготвят извънкласно.


При необходимост се попълва  входящ тест за определяне на нивото на владеене.
Работният процес е съсредоточен върху учебната програма и учебниците, използвани в училище. 
Използват се допълнителни материали / текстове за четене, упражнения, примерни тестове/, осигурени от преподавателя.
Подготовката е ориентирана индивидуално към евентуалните пропуски, формата на изпитване в съответното учебно заведение, финалният изпит / изходно ниво, класна работа / и др.

По желание , след покриване на съответно ниво от Европейската езикова рамка, може да получите сертификат за ниво на владеене на съответния език.

Този тип курсове се провежда предимно в индивидуална форма, но по желание може да се сформира и малка група.

ПОДГОТОВКА ЗА МАТУРА  по английски, немски, френски, испански, италиански и руски език:

Обучението се провежда съобразно учебно – изпитната програма на МОН за  „Държавен зрелостен изпит по чужд език” .

Посещенията се провеждат през почивните дни и извън учебно време, като точните дни и часове на провеждане ще се уговарят допълнително в удобно за Вас време.

Курсовете се провеждат от квалифициран преподавател с опит в подготовката на ученици и отлично запознат с формата на изпита и критерия за оценяване.

В процеса на работа се решават примерни тестове и вариантите на матурата, изтеглени от предходни години. Курсът приключва с пробна матура в края на модула, която е разработена с формата, критерия и оценяването на реалния зрелостен изпит.
Допълнителните учебни материали / примерни тестове, упражнения, текстове за четене / са включени в цената под формата на ксерокопия. 


Елементите от учебната програма са:

- Тест входно ниво на стартовите знания по езика;
- Запознаване с формата и спецификите на изпита;
- Подробен преговор на изучавания материал до ниво В2;
- Теоретичен преговорен курс по граматически правила в съответния език;
- Отработване на изпитните компоненти на матурата:
* слушане с цел разбиране
* четене с цел разбиране
* езикови задачи - лексика и граматика
* създаване на писмен текст.
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg