Курс Оперативен счетоводител

Професионално обучение за длъжност " Оперативен счетоводител".


Формата на обучение е индивидуална или в малка група.
Продължителността на курса е 60 учебни часа, като посещенията се организират както през делнични дни , така и събота и неделя - по договаряне, в удобно за Вас време.


Използваните учебни материали са учебници от Висшите учебни заведения, нормативни актове, счетоводни таблици, бланки, помагала със счетоводни задачи и др.
Учебната програма е съобразена със Закона за професионално образование и обучение и осигурява необходимите теоретични познания и практически умения за усвояване на професията.

След успешно завършване на обучението можете самостоятелно да обработвате информацията и документацията посочена в учебния план, както и да познавате добре нормативната уредба. 

Успешно приключилите курса получават удостоверение от обучаващата организация.

Курсът включва работа със счетоводна програма  "Микроинвест" или "Бизнес навигатор".

Цена:

-  350 лв. за обучение в група;

- 450 лв. за индивидуален курс.

_________________________________________________________________________________

За курсисти с познания в областта на счетоводството, фирмата предлага кратък , практически насочен курс , който представлява резюме и същевременно преговор на пълния курс.
Продължителност : 24 учебни часа - попълване на първични и вторични документи и решаване на задачи по документи /счетоводна практика/ + 5 учебни часа решаване на задача по документи на програма "Микроинвест" или "Бизнес навигатор".

Цена за курсист:

-  250 лв. - индивидуална форма ;

- 200 лв. - курс в група.
_________________________________________________________________________________


УЧЕБЕН ПЛАН / за пълен курс /:
Модул 1 : Основи на счетоводството
Модул 2: Счетоводни стандарти
Модул 3: Отчитане на капиталите ( собствен капитал, капиталови резерви, заеми ) 
Модул 4: Отчитане на дълготрайните активи ( материални, нематериални, финансови )
Модул 5: Отчитане на материалните запаси ( придобиване, потребление, продукция )
Модул 6: Отчитане на разчетите ( с контрагенти, служители, вземания по рекламации или спорове, вътрешни разчети, ДДС , ЗОД)
Модул 7: Отчитане на финансовите средства ( приходи, разходи, финансов резултат )
Модул 8: Годишно приключване ( ред за изготвяне, приемане, заверка и публикуване на отчети , практически пример за изготвяне и др. )


За повече информация и записване се свържете с нас на посочените координати!

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg