Немски език

НЕМСКИ ЕЗИК
ОБЩ КУРС

Учебен център "Аврора" предлага обучение по немски език в индивидуална форма и малки групи. 


Курсът се провежда по съвременната учебна система " Schritte International" съдържаща учебник, учебна тетрадка и аудиодискове, и разработена в съответствие с международно приетите критерии на Европейската езикова рамка от ниво  А1 ( начинаещи ) до В1 ( напреднали ). Дава познанията подготвя за четирите речеви умения: слушане, четене, говорене, писане.

Всеки учебник от различните нива на  Schritte international съдържа 7 кратки урока с ясна и цялостна структура. Това е  система , която се използва в курсовете  организирани за чужденци в Германия.

Работната тетрадка включва:

упражнения и задачи към всички страници в учебника с различна степен на трудност;
богата фонетична програма;
учебен дневник с отразяване на основните учебни стратегии;
упражняване на умението писане;
задачи за самооценка;
комплексен преглед на граматиката;
- упражнения за преговор.

Някои от темите изучавани в първото ниво са
използване на познати и всекидневни изрази;
- представяне на себе си и мястото, където живеете, хората, които познавате, нещата, които притежавате и задаване въпроси на друг;
- ориентиране в града;
- правене поръчки, пазаруване, облекло;
- четене на познати надписи и табели и общуване по елементарен начин;
- говорене за дата, часово време,  определяне на срещи;
- наемане и описание на жилище и др.

 
В процесът на изучаване се комбинира с други помагала и упражнения. 
Материалът от учебната програма се увеличава чрез работата с преподавателя и компонентите "говорене" и "слушане" с него.

Един учебен модул включва:

- 30 учебни часа, провеждани в удобно за Вас време; 
- безплатни учебни материали под формата на ксерокопия; 
- входящ и изходящ тест за определяне на ниво; 
- Документ/сертификат за успешно положен тест след края на модула;
- Индивидуален подход съобразно Вашите цели за изучаване на езика, като желаещите да се обучават в индивидуална форма и с по-специфична подготовка ( за интервю за работа, пътуване, разговорно ниво и др. ) могат да изберат друга учебна система. 
НЕМСКИ ЕЗИК

КУРС ПО НЕМСКИ В ТУРИЗМА

Учебен център "Аврора" целогодишно провежда индивидуални и групови курсове по немски език с профил "Туризъм".

Обучението е ориентирано към Вашите цели за изучаване на езика, например немски в хотелиерството, в ресторанта и др. 
Подходът е индивидуален , работи се върху пресъздаване на реални ситуации, усвояване на използваната лексика в тези области и компонентите "слушане" и "говорене" с преподавателя.

Включват се входящ тест за определяне на ниво /по желание/ и сертификат за покриване на съответното ниво.

Точните дни и часове на провеждане на занятията се уговарят индивидуално с всеки курсист.

Курсът включва безплатни учебни материали, осигурени под формата на ксерокопия. 

Продължителността му е :
- 30 учебни часа - за желаещите да се подготвят по немски за работа в хотел - ниво на сложност А1 с учебник "Zimmer frei" , предназначен за училища по туризъм, или учебни групи от областта на хотелиерството, без предварителни познания;

- 60 учебни часа за курсисти, желаещи да работят в ресторант, кухня и др., с учебна система "Herzlich willkommen" , ниво на сложност А2.


- цена на индивидуален курс - 240 лв. за модул от 30 учебни часа;
- цена за обучение в група - 150 лв. за 30 уч.часа.
НЕМСКИ ЕЗИК
НЕМСКИ ЕЗИК


Друга алтернативна система по немски език е система „ Direkt ” на издателство PONS подготвяща за нивата А1 – В1.

Учебникът е по-натоварен като обем, с цел интензивна подготовка и използване в езикова гимназия или паралелка.
Курсовете по учебник „ Direkt ” подготвят за международния сертификат  „ Deutsch ” - ниво В1.
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg