Немски език

НЕМСКИ ЕЗИК
ОБЩ КУРС

Учебен център "Аврора" предлага обучение по немски език в индивидуална форма и малки групи. 


Курсът се провежда по съвременната учебна система " Schritte International" съдържаща учебник, учебна тетрадка и аудиодискове, и разработена в съответствие с международно приетите критерии на Европейската езикова рамка от ниво  А1 ( начинаещи ) до C1. Дава познанията подготвя за четирите речеви умения: слушане, четене, говорене, писане.

Всеки учебник от различните нива на  Schritte international съдържа 7 кратки урока с ясна и цялостна структура. Това е  система , която се използва в курсовете  организирани за чужденци в Германия.

Работната тетрадка включва:

упражнения и задачи към всички страници в учебника с различна степен на трудност;
богата фонетична програма;
учебен дневник с отразяване на основните учебни стратегии;
упражняване на умението писане;
задачи за самооценка;
комплексен преглед на граматиката;
- упражнения за преговор.

Някои от темите изучавани в първото ниво са
използване на познати и всекидневни изрази;
- представяне на себе си и мястото, където живеете, хората, които познавате, нещата, които притежавате и задаване въпроси на друг;
- ориентиране в града;
- правене на поръчки, пазаруване, облекло;
- четене на познати надписи и табели и общуване по елементарен начин;
- говорене за дата, часово време,  определяне на срещи;
- наемане и описание на жилище и др.

 
В процесът на изучаване се комбинира с други помагала и упражнения. 
Материалът от учебната програма се увеличава чрез работата с преподавателя и компонентите "говорене" и "слушане" с него.

Един учебен модул включва:

- 30 учебни часа, провеждани в удобно за Вас време; 
- безплатни учебни материали под формата на ксерокопия; 
- входящ и изходящ тест за определяне на ниво; 
- Документ/сертификат за успешно положен тест след края на модула;
- Индивидуален подход съобразно Вашите цели за изучаване на езика, като желаещите да се обучават в индивидуална форма и с по-специфична подготовка ( за интервю за работа, пътуване, разговорно ниво и др. ) могат да изберат друга учебна система. 
НЕМСКИ ЕЗИК


Друга алтернативна система по немски език е система „ Direkt ” на издателство PONS подготвяща за нивата А1 – В1.

Учебникът е по-натоварен като обем, с цел интензивна подготовка и използване в езикова гимназия или паралелка.

Предлагаме и специализиран Немски език в три направления, както и подготовка за международни сертификати:
-Немски език в сферата на Туризма;
-Немски език в сферата на Икономиката;
-Немски език за Медицински сестри и болногледачи;
-Подготовка за изпит DaF;
-Подготовка за изпит за продобиване на сертификат ниво С1 на Гьоте-институт;
-Подготовка за изпит за кандидат-студенти, които желаят да учат в Австрия.
НЕМСКИ ЕЗИК

КУРС ПО НЕМСКИ В ТУРИЗМА

Учебен център "Аврора" целогодишно провежда индивидуални и групови курсове по немски език с профил "Туризъм".

Обучението е ориентирано към Вашите цели за изучаване на езика, например немски в хотелиерството, в ресторанта и др. 
Подходът е индивидуален , работи се върху пресъздаване на реални ситуации, усвояване на използваната лексика в тези области и компонентите "слушане" и "говорене" с преподавателя.

Включват се входящ тест за определяне на ниво /по желание/ и сертификат за покриване на съответното ниво.

Точните дни и часове на провеждане на занятията се уговарят индивидуално с всеки курсист.

Курсът включва безплатни учебни материали, осигурени под формата на ксерокопия. 

Продължителността му е :
- 30 учебни часа - за желаещите да се подготвят по немски за работа в хотел - ниво на сложност А1 с учебник "Zimmer frei" , предназначен за училища по туризъм, или учебни групи от областта на хотелиерството, без предварителни познания;- цена на индивидуален курс - 300 лв. за модул от 30 учебни часа;
- цена за обучение в група - 250 лв. за 30 уч.часа.
НЕМСКИ ЕЗИК
Предлагаме курсове по Немски език в сферата на Икономиката.
Учебната система се нарича Wirtschaftsdeutsch von A-Z.
Необходимо ниво на владеене на езика -В1 е задължително, а В2 е препоръчително.

Учебната система разглежда и засяга темите:
-мениджмънт;
-маркетинг;
-производство;
-дистрибуция;
-комуникация;
-права на служителите.

Цели на курса:
-изучаване на специализирана терминология, характерна за горепосочените теми;
-преговор на граматиката, отговаряща на съответното ниво;
-затвърждаване на изучаваната лексика посредством упражнения ,,четене с разбиране'';
-съставяне на диалози, изказване на мнение по даден проблем в областта на икономиката.

Цена на индивидуално обучение- 390лв., на групово- 300лв. за модул от 30 учебни часа /1 учебен час се равнява на 40 минути/.
Материалите са включени в цаната на курса и са под формата на ксерокопия.

Занятията се провеждат в удобно за курсиста и преподавателя време.
Свържете се с нас за повече информация.
НЕМСКИ ЕЗИК
Учебен център Аврора предлага курсове по Немски език за Медицински сестри и Болногледачи.
Учебната система се нарича MENSCHEN IM BERUF PFLEGE.
Необходимо ниво на владеене на езика- А2.

Цели на курса:
-овладяване на специализирана лексика, тясно обвързана с областта на медицината;
-преговор на граматиката, заложена в съответното ниво;
-трениране на слуха посредством упражнения ,,слушане с разбиране'';
-формиране на диалози и провеждане на разговори, които са изцяло ориентирани в работната среда;
-пресъздаване на ситуации с пациенти.

Цена на индивидуално обучение- 390 лв., на групово- 300 лв. за модул от 30 учебни часа /1 учебен час се равнява на 40 минути/.
Материалите са включени в цената на курса и са под формата на ксерокопия.

Занятията се провеждат в удобно за курсиста и преподавателя време.

За повече информация, свържете се с нас на посочените координати!

НЕМСКИ ЕЗИК
Учебен център Аврора предлага подготовка за изпита за придобиване на сертификат Daf.
Учебната система е Fit fur den Test DaF.
Необходимо ниво на владеене на езика - В2 е задължително, а С1 е препоръчително.

Курсът цели подготовка върху четирите конпонента на самия изпит:
-четене;
-писане;
-слушане;
-говорене.

Учебната система предлага множество упражнения върху тези конкретни компоненти и предоставя възможност и спомага както за успешното им покриване ,така и за съответното придобиване на сертификат.

Цена на индивидуален курс на обучение - 390лв., на групов- 300лв. за модул от 30 учебни часа / 1 учебен час се равнява на 40 минути/.
Материалите са включени в цената на курса и са под формата на ксерокопия.

Занятията се провеждат в удобно за курсиста и преподавателя време.
Свържете се с нас за повече информация!


НЕМСКИ ЕЗИК
Учебен център Аврора предлага подготовка за изпита за придобиване на сертификат ниво С1 на Гьоте институт.
Учебната система е Fit furs Goethe- Zertifikat C1.
Необходимо ниво на владеене на езика - C1 е задължително.

Курсът цели подготовка върху четирите конпонента на самия изпит:
-четене;
-писане;
-слушане;
-говорене.

Учебната система предлага множество упражнения върху тези конкретни компоненти и предоставя възможност и спомага както за успешното им покриване ,така и за съответното придобиване на сертификат.

Цена на индивидуален курс на обучение - 390лв., на групов- 300лв. за модул от 30 учебни часа / 1 учебен час се равнява на 40 минути/.
Материалите са включени в цената на курса и са под формата на ксерокопия.

Занятията се провеждат в удобно за курсиста и преподавателя време.
Свържете се с нас за повече информация!
НЕМСКИ ЕЗИК
Учебен център Аврора предлага подготовка за изпита за кандидат-студенти, които желаят да учат в Астрия.
Учебната система е Fit furs Osterreichische Sprachdiplom B2.
Необходимо ниво на владеене на езика - В2 е задължително.

Курсът цели подготовка върху четирите конпонента на самия изпит:
-четене;
-писане;
-слушане;
-говорене.

Учебната система предлага множество упражнения върху тези конкретни компоненти и предоставя възможност и спомага за успешното им покриване

Цена на индивидуален курс на обучение - 390лв., на групов- 300лв. за модул от 30 учебни часа / 1 учебен час се равнява на 40 минути/.
Материалите са включени в цената на курса и са под формата на ксерокопия.

Занятията се провеждат в удобно за курсиста и преподавателя време.
Свържете се с нас за повече информация!
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg